نمایش زمان پست و نظر بصورت معکوس۲۹ خرداد ۱۳۹۶
:349 بازدید

برای اینکار کافیست کد زیر را در قالبتان به جای کد نمایش تاریخ به کار ببرید , یا حتی میتوانید هر دو را همزمان استفاده کنید  

برای نظرات :

<?php echo human_time_diff(get_comment_time(‘U’), current_time(‘timestamp’)) . ‘ ago’; ?>

 

 

برای پست :

<?php echo human_time_diff(get_the_time(‘U’), current_time(‘timestamp’)) . ‘ ago’; ?>


مطالب زیر را حتما بخوانید