درج خودکار قسمتی از مطلب در متا تگ description قالب۲۸ تیر ۱۳۹۶
:583 بازدید

مخصوص سئوکاران زبده

برای انجام این کار کافیست کد زیر را در functions.php قالب خود قرار دهید

 

<?php function create_meta_desc() {
global $post;
if (!is_single()) { return; }
$meta = strip_tags($post->post_content);
$meta = strip_shortcodes($post->post_content);
$meta = str_replace(array(“n”, “r”, “t”), ‘ ‘, $meta);
$meta = substr($meta, 0, 125);
echo “<meta name=’description’ content=’$meta’ />”;
}
add_action(‘wp_head’, ‘create_meta_desc’); ?>

 


مطالب زیر را حتما بخوانید